Taxatie gebouwen en technische installaties (glas)tuinbouw

Bedrijven worden geconfronteerd met schade aan het gewas als gevolg van defect of niet goed functioneren van technische installaties of gebouwen.

Naast het vaststellen van de omvang van de schade heeft Aelmans ook experts in dienst om de oorzaak van de schade vast te stellen.

Onze expertise op het gebied van schades door technische installaties of gebouwen richt zich op: