Gewasschade in de praktijk

Extreme regen, wind of hagel kunnen in één klap veel schade geven aan gewassen. Maar ook derden kunnen zorgen voor een flinke schadepost aan uw planten of bomen. Denk bijvoorbeeld aan het overwaaien van gewasbeschermingsmiddelen, verkeerd geleverde potgrond, of vee dat de kwekerij oploopt.

Door fouten of nalatigheid van anderen kan schade ontstaan. Voorbeelden van gewasschade door derden zijn: